Mobirise

Wykonamy dla Państwa usługi z zakresu leśnictwa i wysokościowej ścinki drzew trudnych


Naszym atutem jest szybkość realizacji usługi i profesjonalizm naszego działania. Większość zleceń realizujemy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale działamy również na obszarze całej Polski.


Szczegóły poniżej

Usługi leśnictwa:

- pozyskanie i zrywka drewna,
- czyszczenia wczesne i czyszczenia późne,
- montaż / demontaż grodzeń,
- zalesienia / odnowienia,
- koszenie chwastów,
- opryski chemiczne,
- inne prace - skontaktuj się z nami. 

Arborystyka:

- pielęgnacja, przycinanie i prześwietlanie drzew i krzewów, cięcia sanitarne,  
   usuwanie posuszu, usuwanie jemioły,
- cięcia techniczne drzew, likwidacja kolizji i zagrożeń,
- wycinka drzew trudno dostępnych, krzewów oraz zakrzaczeń,
- prace interwencyjne,
- sadzenie drzew i krzewów,
- montaż karmników i budek dla ptaków,
- przygotowanie wniosków o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów.